Provozní řád

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s pravidly provozního řádu. Věříme, že jej nebudete brát jako něco omezujícího, ale jako něco, co umožní všem ubytovaným maximálně si pobyt užít a přivézt si domů jen samé krásné zážitky a vzpomínky.

1. Nástup na ubytování začíná v den příjezdu od 15.00 hod. V den ukončení pobytu musí být objekt vyklizen a klíče předány nejpozději do 10.00 hodin.

2. Povolené parkování je pouze na parkovišti hned za mostkem vlevo. Neparkujte, prosím, přímo před mlýnem a v těsné blízkosti stodoly (stodola nepatří k objektu!). V případě suchého počasí si můžete před mlýn zajet, vyložit zavazadla a potom přeparkovat.

3. Po příjezdu přebírá host objekt bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. V případě zjištění nebo vzniku závady či poruchy vzniklé z jakéhokoliv důvodu během pobytu, prosíme o rychlé nahlášení, aby došlo co nejdříve k nápravě.

4. S ohledem na historickou hodnotu objektu je host povinen chovat se slušně a neničit ho. Zákaz manipulace s původními stroji a zařízením. Včetně venkovního „žebřiňáku“.

5. Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

6. Ve všech vnitřních prostorách používejte pouze domácí obuv.

7. Na mlýně se topí elektrickými přímotopy. Každý má samostatné ovládání a dá se jednoduše zapnout nebo vypnout přepínačem. Teplota se reguluje kolečkem. Je přísný zákaz sušení věcí na přímotopech a pokládaní věcí na ně. Hlavní jistič je v zádveří. V každém patře je pojistná skříň. Prosím, neplýtvejte elektrickým proudem a topte s ohledem na životní prostředí. Myslete na budoucnost našich dětí…

8. Krbová pec je určena k topení a pro zpříjemnění večerní atmosféry. S dvířky zacházejte opatrně! Pravá páčka dvířka otvírá, horní zajišťuje přísun vzduchu. Pro podpal můžete použít podpalovače pod krbovými dvířky. Před odchodem ke spaní nechte dřevo vyhořet, potom přísun vzduchu zavřete, ať vám teplo přes noc neuteče komínem. Pro nošení dřeva je určen koš s látkou uvnitř, aby se dřevo po cestě nesypalo na zem. V případě topení v peci je přísný zákaz pokládání jakýchkoliv předmětů na pec, neboť hrozí nebezpečí požáru a poškození věcí. Pro vynášení popela použijte plechový kbelík, který najdete ve sklepě. Po vychladnutí ho vysypte do popelnice.

9. Zdrojem vody je hloubkový vrt. Vzhledem k tomu, že voda není chemicky upravovaná, je doporučeno vodu pít po předchozím převaření. Jsme na horách, vrt je 30 metrů hluboký a voda je velmi chutná. Záleží tedy na uvážení každého ubytovaného.

10. Ve všech prostorách objektu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená topeniště – ohniště a přenosný venkovní gril. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo vnitřní objekt. Nedopalky je zakázáno pohazovat na zem. V celém objektu a v jeho okolí je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku.

11. Přenosný venkovní gril je uložen ve sklepě. Používat ho je povoleno pouze ve volném prostoru minimálně 3 m od dřevěných objektů. Slouží pouze pro grilovací uhlí nebo brikety. Po použití, vychladnutí a vyčištění se vrací zpět do sklepa.

12. Využití lezecké stěny pouze s vlastním vybavením a na vlastní nebezpečí.

13. Vířivku můžete využít po dohodě s majitelem objektu. Základem příjemné koupele je teplota a čistá voda.

Pravidla pro používání vířivky:
Pravidlo č. 1 – před koupelí se osprchujte a důkladně celé tělo omyjte mýdlem! Mýdlo dobře spláchněte, aby voda nepěnila.
Pravidlo č. 2 – po koupeli nasypte do vířivky 10 ml chlóru z plastové nádoby v košíku a jednou zmáčkněte první levý knoflík PUMP1, aby se chlór ve vodě promíchal. Po 20-ti minutách se chod motoru sám vypne. Pozor na manipulaci s chlorem, pouze 18+.
Pravidlo č. 3 – po koupeli více osob (v jeden den více jak 4 os) nasypte do vířivky navíc 10 ml chloru schock z plastové nádoby v košíku. Pozor na manipulaci s chlorem, pouze 18+.
Pravidlo č. 4 – pro výběr z uživatelských možností ovládání vířivky používejte pouze první řádek: proudy – pump (pokud zmáčknete dvakrát proudy zesílí, třikrát vypnou), bubliny – blower a světlo – light. Všechny ostatní možnosti – druhý řádek, slouží ke správnému nastavení filtrace a chodu vířivky a je uzamčený. V případě potřeby volejte na telefon: 605 959 574.
Pravidlo č. 5 – Při odchodu vždy zkontrolujte termo poklop, aby byla vířivka správně utěsněna a uzavřena.
Při znečištění vířivky – zakalení vody, zápach, …, bude účtována částka 2 000 Kč.

14. Přísný zákaz pro kohokoliv přibližovat se k mlýnskému kolu z jakékoliv strany, a to z bezpečnostních důvodů. Je bezpodmínečně nutné, aby dospělí ubytovaní tento zákaz respektovali a zároveň zajistili, aby i děti tento zákaz dodržovaly.

15. V tee pee je povoleno rozdělávat oheň pouze v ohništi v případě otevření kouřových chlopní. Při pohybu v tee pee i kolem dbejte zvýšené opatrnosti.

16. Až na malé výjimky se můžete kolem mlýna volně pohybovat. Nikde nejsou ploty, ale ne všechny pozemky patří k mlýnu. Přilehlá stará stodola sice kdysi k mlýnu patřila, ale dnes má svého majitele, kterému patří i louka pod ní až k potoku, kde je zátočina a malé posezení. Respektujte prosím tento prostor.

17. Dodržujte noční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod.

18. Pro uložení kol, kočárků či jiných věcí nadměrných rozměrů slouží pouze sklep.

19.Po ukončení pobytu předává host objekt ve stavu, v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, uklizený. Závěrečný úklid zahrnuje vrácení věcí na původní místo (přesuny matrací, peřin, křesel, židlí, lavic…), vysvlečení lůžkovin a jejich roztřídění, základní úklid kuchyně a koupelny, vynesení odpadků do popelnice pod jedlí a tříděného odpadu do místních kontejnerů, vybrání popela do plechového kbelíku a základní venkovní úklid kolem objektu. Závěrečný úklid není nutný pouze v případě, kdy host uhradí částku 2 000 Kč a nahlásí tuto změnu nejpozději v den příjezdu. Hosté jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek uvnitř objektu i v jeho okolí.

Ohlašovny na tel. číslech:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
PRVNÍ POMOC: 155
POLICIE: 158
HASIČI: 150 Hasicí přístroj je umístěný ve sklepě.

Přejeme vám pěkný pobyt a věříme, že se k nám budete rádi vracet.